Wyremontowano poniemieckie schrony na Mazurach. Ich zastosowanie może zaskoczyć! [ZDJĘCIA]

2022-10-20 10:22

Na terenie Puszczy Rominckiej i w jej okolicach przeprowadzono kompleksowy remont kilkudziesięciu przedwojennych piwniczek-ziemianek oraz poniemieckich schronów. Co ciekawe, obiekty te służyć mają nietoperzom.

Od 20 lat Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej zajmuje się czynną ochroną nietoperzy. — Systematycznie przystosowujemy różne obiekty jako zimowiska dla tych chronionych ssaków i stale monitorujemy efekty naszych działań – a te są naprawdę obiecujące. Co roku bowiem odnotowujemy rekordową liczbę zimujących osobników, dlatego, wiemy, że warto! — informują pracownicy parku.

W tym roku na terenie Puszczy Rominckiej i w jej okolicach przeprowadzony został kompleksowy remont 36 obiektów, adoptując je na miejsca hibernacji nietoperzy. Były to głównie przedwojenne piwniczki-ziemianki, ale także poniemieckie schrony. Prace remontowe obejmowały wymianę lub wstawienie drzwi i okryw okienek, odtwarzanie fragmentów ścian oraz inne niezbędne naprawy, by utrzymać obiekty w dobrym stanie technicznym. Aby zapewnić nietoperzom dogodne kryjówki, w których mogą spędzić zimę, na stropie i ścianach zawieszone zostały cegły dziurawki i deski.

— W sezonie zimowym będziemy monitorować wykorzystanie zimowisk przez nietoperze, licząc po cichu na kolejną rekordową liczbę osobników — dodają.

Tak wygląda schron przeciwatomowy w Warszawie