Szesnastka na odcinku Borki Wielkie - Mrągowo. Powstaje komfortowy łącznik z Mazurami [ZDJĘCIA]

2022-09-22 16:58

Prace budowlane na odcinku drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie - Mrągowo rozpoczęły się nieco ponad rok temu. Sprawdzamy, jakie jest po tym czasie zaawansowanie robót.

Inwestycja jest kolejnym etapem budowy drogi ekspresowej S16 w województwie warmińsko-mazurskim. Nowy odcinek będzie miał długość ok. 16 km, w tym ok. 13 km w ciągu S16 i ok. 3 km obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59. Zadanie o wartości 625 mln zł realizuje firma PORR.

Zaawansowanie rzeczowe inwestycji wynosi obecnie ok. 42 proc. Wykonawca robót odhumusował teren i zakończył wycinki drzew i krzewów. W miejscowości Sorkwity wykonał wzmocnienie podłoża palami prefabrykowanymi. Z 75 zaplanowanych wymian gruntów zrealizował już 63. Zakończył prace fundamentowe na części obiektów, przebudował też kolizje z sieciami gazowymi – mówi rzecznik olsztyńskiego oddziału GDDKiA Karol Głębocki. - Obecnie prowadzone są wymiany gruntu w ośmiu z pozostałych dwunastu miejsc, wykonywane są wykopy i nasypy. Trwają prace przy budowie warstwy mrozoochronnej i podbudowy pomocniczej z kruszywa. 19 września wykonawca uruchomił wytwórnię mas bitumicznych. Tego dnia odbyła się też próbna produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych.

Nowa droga przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, a na odcinku obwodnicy Mrągowa jednojezdniowy, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy poprzez dwa węzły drogowe - Sorkwity i Bagienice. Przewidujemy również budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym trzech przejść dla dużych zwierząt, budowę zabezpieczeń akustycznych oraz wykonanie nasadzeń zieleni. Realizacja zadania zakończy się w listopadzie 2023 r.

QUIZ. NAJNOWSZY quiz o brytyjskiej rodzinie królewskiej! Ile wiesz o Elżbiecie II, Meghan czy Kate?

Pytanie 1 z 10
Ile diamentów znajduje się w koronie, która leżała na trumnie królowej?

W różnym stopniu zaawansowania - od fundamentów po przyczółki i filary - prowadzone są roboty na 15 z 20 obiektach inżynierskich. Wykonywane są również przepusty ekologiczne. Równolegle trwa usuwanie kolizji teletechnicznych, energetycznych i sanitarnych, budowa kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia drogi. Prace realizuje kilkuset pracowników i ok. 250 jednostek sprzętowych. Wykonawca planuje w najbliższym czasie rozpocząć układanie warstw bitumicznych oraz układanie belek prefabrykowanych ustrojów nośnych na obiektach mostowych.

Polub nasz fanpage ESKA Olsztyn News na Facebooku! Znajdziesz tam najlepsze informacje z miasta i okolicy