Inwestycje

Pod Olsztynkiem powstanie nowoczesne Centrum Psychiatrii Dziecięcej. Zobacz wizualizacje

2024-06-18 15:09

Choroby psychiczne w obecnych czasach bardzo często dotykają dzieci i młodzież. Dlatego samorząd województwa rozpoczyna budowę nowoczesnego Północnego Centrum Psychiatrii Dziecięcej, które powstanie w Ameryce pod Olsztynkiem. Umowę już podpisano. Wartość prac to niemal 155 mln zł. Więcej informacji poniżej.

Powstanie Północne Centrum Psychiatrii Dziecięcej pod Olsztynkiem

Jak informuje samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, Północne Centrum Psychiatrii Dziecięcej w Ameryce to ważna inwestycja, odpowiadająca na potrzeby mieszkańców regionu, którzy obecnie zmagają się z problem dostępności specjalistów z zakresu psychiatrii dziecięcej oraz długim czasem oczekiwania na wizytę.

Z danych UNICEF wynika, że zaburzenia psychiczne dotykają 10,8 proc. u dzieci w Polsce w wieku 10-19 lat, jednak z każdym rokiem sytuacja ta wygląda gorzej. Według oficjalnych statystyk, z problemami natury psychicznej obecnie boryka się około 409 tys. dzieci i nastolatków, ale szacuje się, że ten wynik jest znacznie zaniżony, bo w wielu przypadkach choroby nie są diagnozowane.

Północne Centrum Psychiatrii Dziecięcej w Ameryce będzie nowoczesnym i w pełni wyposażonym obiektem, który będzie obejmował wszystkie poziomy referencyjne leczenia, zgodne z założeniami nowej reformy systemu psychiatrii w Polsce. Inwestycja to odpowiedź na problemy z psychiatrią dziecięcą województwa warmińsko-mazurskiego, takie jak długi czas oczekiwania na poradę, diagnostykę i leczenie dzieci i młodzieży, zbyt mała liczba ośrodków leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego, a także niewystarczająca dostępność specjalistów z zakresu psychiatrii dziecięcej.

- Podpisaliśmy dzisiaj (17 czerwca – przyp. red.) umowę wstępną na dofinansowanie tego strategicznego projektu dla rozwoju naszego województwa - przekazał marszałek Marcin Kuchciński. – Bardzo się cieszymy, że wszystkie prace idą zgodnie z naszymi założeniami. Zdecydowanie wolelibyśmy, żeby nie było popytu na leczenie psychiatryczne dzieci i młodzieży, jednak widzimy realia i na nie odpowiadamy naszymi działaniami.

Nowy szpital psychiatryczny w Ameryce. Wartość inwestycji to niemal 155 mln zł

Inwestycja jest dofinansowana zarówno z programu Funduszy Europejskich Warmii i Mazur, jak i budżetu państwa. Łączna kwota dofinansowania to ponad 106 mln zł. Szacowana wartość projektu to około 154,7 mln zł, a różnicę około 47 mln zł pokryje ze swojego budżetu samorząd województwa.

Zadanie zakłada budowę zespołu nowych budynków, które będą połączone funkcjonalnie z istniejącymi obiektami i infrastrukturą Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Zgodnie z projektem, nowe budynki będą miały powierzchnię użytkową o wielkości około 15 tys. m kw., jednak inwestycja nie zakłada tylko stawiania murów, ale także zakup specjalistycznego wyposażenia i zagospodarowanie terenu dookoła obiektu. Projektowanie Północnego Centrum Psychiatrii Dziecięcej w Ameryce zakładało maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Wybór lokalizacji obiektu również nie jest przypadkowy. Otaczająca obydwa obiekty zieleń i przyroda ma być ważnym czynnikiem wspierającym powrót do zdrowia psychicznego dzieci i młodzież.

- Zaczynając realizować ten projekt, uruchomiliśmy cztery ośrodki środowiskowe opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dzieci i młodzieży w Lidzbarku Warmińskim, Olsztynie, Działdowie i Nidzicy – wyjaśnił dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce dr hab. inż. Roman Lewandowski. – Zanim powstanie centrum, którego budowa zakończy się na przełomie 2028 i 2029 r., będziemy rozwijać naszą opiekę środowiskową, aby możliwie najszybciej rozpocząć działania, mające na celu objęcie mieszkańców województwa specjalistyczną opieką psychologiczną i psychiatryczną.

W skład centrum wejdą oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych. Wśród najważniejszych specjalizacji przyszłej placówki będą: leczenie zaburzeń nerwicowych u dzieci i młodzieży, które w najcięższych przypadkach muszą być realizowane w trybie stacjonarnej opieki, leczenie zaburzeń odżywiania, diagnostykę i leczenie zaburzeń psychicznych oraz świadczenia dla dzieci i młodzieży uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Oferta centrum obejmuje także świadczenia psychiatrii sądowej dla nieletnich. Wszystkie świadczenia realizowane w warunkach stacjonarnych obejmą co najmniej 180 łóżek i co najmniej 20 miejsc pobytu dziennego.

Szpital poszukuje specjalistów psychiatrii dziecięcej

- Chcemy, żeby Północne Centrum Psychiatrii Dziecięcej było kompleksową placówką, która swoją opieką obejmie wszystkich pacjentów – od wieku niemalże niemowlęcego, aż do pacjentów prawie pełnoletnich – zaznaczył psychiatra dziecięcy dr n. med. Adrian Kowalski. – Potrzeby odnośnie psychiatrii dziecięcej w Polsce są ogromne. Jednym z największych wyzwań, z którymi się spotkamy, będą oczywiście kadry. W skali kraju obecnie brakuje co najmniej kilkuset specjalistów psychiatrii dziecięcej. Tutaj z pomocą idzie rządowa reforma systemu psychiatrii dziecięcej, za którą idzie m.in. skrócenie czasu zdobywania specjalizacji. Do czasu otwarcia centrum w Ameryce nie będziemy czekać bezczynnie. Zamierzamy szkolić kadry, które już w 2029 r. będą przyjmować pierwszych pacjentów w nowo otwartej placówce.

W centrum będą zatrudnieni specjaliści z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży, psycholodzy, psychoterapeuci dzieci i młodzieży, pielęgniarki, terapeuci zajęciowi, opiekunowie medyczni i inny personel niezbędny do prawidłowego działania centrum. Amerykańska placówka we wtorek (18 czerwca) opublikowała ogłoszenie o pracę, a poszukiwani są specjaliści, m.in. lekarze, pielęgniarki, terapeuci zajęciowi czy sanitariusze. Termin rozpoczęcia pracy to 1 stycznia 2025 r.

Pionierska operacja w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie

Zobacz wizualizacje Północnego Centrum Psychiatrii Dziecięcej w Ameryce

QUIZ wiedzy o zdrowiu: Czy potrafisz samodzielnie zdiagnozować chorobę?

Pytanie 1 z 8
Chronicznie bolą cię mięśnie. To oznacza, że cierpisz na: