Inwestycje

Ogromna inwestycja w Rucianem-Nidzie. Powstanie port i inne atrakcje [WIZUALIZACJE]

2024-03-07 7:21

W Rucianem-Nidzie szykuje się ogromna inwestycja. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, w tym mazurskim miasteczku powstanie szereg atrakcji, z których korzystać będą mogli zarówno mieszkańcy, jak i turyści. W planach jest m.in. port czy przystań żeglarska. Więcej informacji na ten temat w materiale poniżej.

Ogromna inwestycja w Rucianem-Nidzie. W planach m.in. port

Na terenie byłego tartaku wkrótce powstanie ogromna inwestycja. Tartak należał do prywatnego podmiotu, jednak uchylał się od płacenia podatków, w związku ogłoszono upadek spółki, a tereny wystawiono na sprzedaż. W przetargu udział wzięło kilku chętnych, ale tylko gmina Ruciane-Nida złożyła prawidłowo przygotowane dokumenty, dzięki czemu nabyła ponad 14 hektarów gruntu z linią brzegową jeziora Guzianka Duża. Władze następnie zakupiły również teren wokół dawnego tartaku, którego większość jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2006 r. oraz różnymi formami ochrony przyrody, dlatego inwestycja musi być spójna z przeznaczeniem oraz zasadami zrównoważonego rozwoju.

Planowane przez władze miasta inwestycje finansowane będą z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027: w ramach KOMPONENTU A – przebudowa nabrzeży kanałów jezior i rzek, założona kwota inwestycji obejmującej realizację części nabrzeżowej, to 17 mln zł oraz w ramach KOMPONENTU B - rozbudowa przystani i portów, planowana jest budowa przystani żeglarskiej za kwotę 18 mln zł.

- Inwestycje te obejmą część nabrzeżną byłego tartaku i będą realizowane w ramach inwestycji pozakonkursowych dzięki współpracy i partnerstwa gminy ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Pozostała część tartaku, zgodnie z kierunkiem wyznaczonym w studium, jest wskazana na cele związane z turystyką i w tym kierunku będzie procedowana procedura planistyczna – poinformował Piotr Feliński, burmistrz Rucianego-Nidy.

Władze planują kolejne inwestycje. Co jeszcze powstanie?

Jak wyjaśnił burmistrz miasta, urzędnicy złożyli dodatkowo wniosek oraz pozyskano dofinansowanie na zagospodarowanie miejsca ogólnodostępnego dla mieszkańców i obejmującego teren położony poza planem miejscowym, wzdłuż granicy lasu i rozciągający się od nabrzeża jeziora Guzianka Duża, aż po komunikację z ul. Mazurską. W ramach zagospodarowania, przewiduje się wykonanie m.in.: plaży, sanitariatów, miejsc odpoczynku, rekreacyjno–sportowych, ciągów pieszo-jezdnych, parkingów i niezbędnej infrastruktury technicznej. Łączny koszt inwestycji to 6,5 mln zł.

- Jednocześnie w ramach zagospodarowania terenu, w ramach pozyskanych środków w kwocie 280 tys. zł, przewiduje się renowację oraz wyeksponowanie zabytkowych wrót śluzy Guzianka I przekazanych gminie przez PGW Wody Polskie – dodał włodarz mazurskiego miasteczka.

Wizualizacje planowanej inwestycji można zobaczyć w galerii.

Wakacje po polsku – Mazury

Zobacz wizualizacje planowanej inwestycji!