Ogród Kopernika pod Obserwatorium Astronomicznym. Będzie nową atrakcją w Olsztynie

i

Autor: Google Street View Ogród Kopernika pod Obserwatorium Astronomicznym. Będzie nową atrakcją w Olsztynie

Turystyka

Nowa atrakcja w Olsztynie. Będzie miejscem wypoczynku i zabaw edukacyjnych

2023-03-31 12:10

W Olsztynie powstanie nowa atrakcja. Będzie to Ogród Kopernika pod Obserwatorium Astronomicznym – ogólnodostępna przestrzeń, gdzie każdy będzie mógł wejść w skórę słynnego astronoma. Co dokładnie się tam znajdzie? Szczegóły w artykule poniżej.

Ogród Kopernika pod Obserwatorium Astronomicznym. Będzie nową atrakcją w Olsztynie

Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie to nie tylko wieża, ale również tereny zielone w jej najbliższym otoczeniu. W tej naturalnej scenerii powstanie Ogród Kopernika – ogólnodostępna przestrzeń, gdzie każdy będzie mógł wejść w skórę słynnego astronoma.

W ramach realizowanego projektu odtworzony zostanie warsztat pracy obserwacyjnej Mikołaja Kopernika. Staną tutaj repliki instrumentów astronomicznych, których Kopernik używał ponad 500 lat temu w podobnych okolicznościach przyrody, w ogrodzie na tyłach swojego domu. Instrumenty będą dostosowane do samodzielnego wykonywania pomiarów i obserwacji, które przyczyniły się do jednej z największych rewolucji w nauce.

Lokalizacja ogrodu w centrum miasta sprawi, że stanie się on interesującym miejscem wypoczynku i zabaw edukacyjnych dla mieszkańców Olsztyna i turystów.

Projekt Śladami Mikołaja Kopernika

"Ogród Kopernika" to jeden z elementów projektu "Śladami Mikołaja Kopernika" realizowanego przez olsztyńskie Obserwatorium Astronomiczne. W planach jest także budowa "Doświadczalni Kopernika" będącej nowoczesną, multimedialną i interaktywną ekspozycją o charakterze popularnonaukowym. Zestaw specjalizowanych, interaktywnych eksponatów wykorzystujących osiągnięcia współczesnej technologii informatycznej pozwoli, w atrakcyjnej formie, zaprezentować zwiedzającym najważniejsze dokonania astronomiczne Mikołaja Kopernika oraz zapoczątkowany przez rewolucję kopernikańską rozwój badań astronomicznych w ujęciu historycznym.

Ponadto wyposażenie Obserwatorium Astronomicznego zostanie wzbogacone poprzez zakup różnorodnych akcesoriów w celu wzmocnienia potencjału jego oddziaływania poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii multimedialnych zarówno w obszarze popularyzacji wiedzy, jak też uatrakcyjnienia oferty kulturalnej.

– Przedmiotem projektu jest modernizacja oferty edukacyjnej, popularyzującej naukę i oferty działań kulturalnych prowadzonych na terenie Obserwatorium Astronomicznego. U podstaw koncepcji projektu „Śladami Kopernika” tkwi założenie, że osiągnięcia naukowe stanowią istotny element kulturowego dziedzictwa ludzkości. Zgodnie z tą przesłanką inwestycje prowadzone w ramach projektu umożliwią zaznajamianie szerokich kręgów społeczeństwa z osiągnięciami badawczymi w dziedzinie astronomii i nauk pokrewnych przedstawiając zagadnienia naukowe w sposób atrakcyjny, przystępny i zrozumiały dla niespecjalistów. Odbiorca tych działań staje się uczestnikiem przygody intelektualnej, jaką jest poznawanie otaczającego świata i rządzących nim praw przyrody. Projekt odpowiada na potrzebę rozwoju kompetencji cywilizacyjnych, niezbędnych rozwiniętemu społeczeństwu oraz przyczynia się do podniesienia walorów estetycznych oraz atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Olsztyna – informuje Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne.

Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2022-2023. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Jego całkowita wartość wynosi 1 070 993,00 zł.

Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu