W Olsztynie otwarto konsulat honorowy Republiki Litwy. Gdzie się znajduje?

i

Autor: pexels.com W Olsztynie otwarto konsulat honorowy Republiki Litwy. Gdzie się znajduje?

W Olsztynie otwarto konsulat honorowy Republiki Litwy. Gdzie się znajduje?

2023-02-09 9:00

W Olsztynie otwarto konsulat honorowy Republiki Litwy. — Warmię i Mazury łączą z Litwą związki, które chcemy umacniać — powiedział w środę w Olsztynie ambasador Republiki Litwy Eduardas Borisovas.

W Olsztynie otwarto konsulat honorowy Republiki Litwy. Mieści się przy ul. Wojska Polskiego 13 w budynku Audytorium Maximum. Ambasador Republiki Litewskiej Eduardas Borisovas powiedział podczas uroczystości, że "istnieją silne związki między Litwą a Warmią i Mazurami".

- Warmia i Mazury to ziemia, gdzie leży Grunwald. Grunwald to miejsce, gdzie Litwini, Polacy i inne narody sprzymierzone walczyły "o waszą i naszą wolność". Ziemia warmińsko-mazurska ma dla nas bardzo duże znaczenie, wynikające także z bliskości położenia. Konsulat honorowy to ogromne możliwości dla ścisłych kontaktów między ludźmi, przedsiębiorcami i też możliwość rozwijania kontaktów kulturalnych - powiedział ambasador Republiki Litwy Eduardas Borisovas.

Konsulem honorowym Republiki Litwy został przedsiębiorca Stefan Duk, który prowadzi działalność gospodarczą na Warmii i Mazurach od ponad 20 lat.

Dyplomata przekazał konsulowi honorowemu obraz ilustrujący widok na XIV wieczne Wilno. Ambasador przypomniał, że stolica Litwy świętuje obecnie 700-lecie. 25 stycznia 1323 r. książę litewski Gedymin podpisał list do władców państw europejskich, w którym po raz pierwszy zostało wymienione będące siedzibą władcy Wilno.

Konsul honorowy to osoba, która pełni funkcje konsularne na rzecz określonego państwa, nie pobierając za to wynagrodzenia.

31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Olsztynie