Okręgi wyborcze w warmińsko-mazurskim. Sprawdź, w jakim okręgu znajduje się twoja miejscowość

i

Autor: pexels.com

wybory 2023

Okręgi wyborcze w warmińsko-mazurskim. Sprawdź, w jakim okręgu znajduje się twoja miejscowość

2023-09-05 7:21

Wybory parlamentarne 2023. Już wkrótce obywatele Polski skierują się do urn, aby oddać swoje głosy na kandydatów do Sejmu i Senatu. W związku z tym może pojawiać się wiele pytań. Jedno z nich dotyczy tego, do jakiego okręgu wyborczego należy nasza miejscowość. Podział województwa warmińsko-mazurskiego na okręgi wyborcze znajdziesz poniżej.

Wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu 2023 odbędą się w niedzielę 15 października. Głosować będzie można w godzinach od 7.00 do 21.00. Potem rozpocznie się liczenie oddanych głosów. Wstępne wyniki exit polls zostaną przekazane tuż po zamknięciu lokali wyborczych. Oficjalnego zwycięzcę poznamy kilka lub kilkanaście godzin później.

Wybory do Sejmu 2023. Okręgi wyborcze w warmińsko-mazurskim

W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu każde z województw ma utworzone tzw. okręgi wyborcze. W wyborach do Sejmu wszystkie okręgi są wielomandatowe. Wybiera się w nich od 7 do 20 posłów. Mandaty poselskie są rozdzielane między poszczególne listy okręgowe kandydatów. Nad przeprowadzaniem wyborów w poszczególnych okręgach czuwają okręgowe komisje wyborcze.

W województwie warmińsko-mazurskim są dwa okręgi wyborcze do Sejmu:

  • okręg wyborczy numer 34
  • okręg wyborczy numer 35.

Okręg wyborczy numer 34 obejmuje miasto na prawach powiatu Elbląg oraz powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski, ostródzki.

Okręg wyborczy numer 35 obejmuje miasto na prawach powiatu Olsztyn oraz powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski.

Wybory do Senatu 2023. Okręgi wyborcze w warmińsko-mazurskim

Okręgi wyborcze do Senatu różnią się od tych do Sejmu. W tym przypadku wszystkie okręgi są jednomandatowe. Zatem w 100 okręgach wyborczych wybiera się łącznie 100 senatorów. Nad prawidłowym przeprowadzaniem wyborów czuwają okręgowe komisje wyborcze odpowiednie dla właściwych terytorialnie okręgów wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

W województwie warmińsko-mazurskim utworzone są cztery okręgi wyborcze do Senatu:

  • okręg wyborczy numer 84,
  • okręg wyborczy numer 85,
  • okręg wyborczy numer 86,
  • okręg wyborczy numer 86.

Okręg wyborczy numer 84 obejmuje miasto na prawach powiatu Elbląg oraz powiaty: bartoszycki, braniewski, elbląski, lidzbarski.

Okręg wyborczy numer 85 obejmuje powiaty: działdowski, iławski, nowomiejski, ostródzki.

Okręg wyborczy numer 84 obejmuje miasto na prawach powiatu Olsztyn oraz powiaty: nidzicki, olsztyński, szczycieński.

Okręg wyborczy numer 85 obejmuje powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski, węgorzewski.

TAK WYPOCZYWA ZNANA POLITYK NA MAZURACH UWIELBIA KONIE