Niecodzienne odkrycie w gminie Ryn. Podczas prac budowlanych odkryto warsztat tkacki z VII wieku!

i

Autor: Unsplash, Facebook: Archeoskop - usługi archeologiczne - konserwacja zabytków

Historia

Niecodzienne odkrycie na Mazurach. Podczas prac budowlanych natrafiono na warsztat tkacki z VII wieku!

2023-11-09 12:09

Niezwykłego odkrycia dokonano w gminie Ryn. Podczas budowy słupków pod ogrodzenie odkryto pozostałości dawnego warsztatu tkackiego grupy olsztyńskiej z VII w. Nie są to jedyne znaleziska. Natrafiono również na inne, cenne skarby. Jakie? Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie w artykule poniżej.

Zaskakujące znaleziska podczas prac budowlanych. Natrafiono na dawny warsztat tkacki

Do cennego znaleziska doszło w trakcie budowy słupków pod ogrodzenie w Skorupkach w gminie Ryn (powiat giżycki). Natrafiono na relikty dawnego warsztatu tkackiego grupy olsztyńskiej z VII w. oraz pozostałości osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza.

- Podczas sondażowych badań archeologicznych, których kierownikiem był Damian Swat, znaleziono 22 gliniane ciężarki tkackie składające się na elementy krosna, kościane szydło, 11 fragmentów rozcieraczy kamiennych, żelazny nożyk wraz z osełką, fragment bransolety ze stopu miedzi, ponad 300 fragmentów ceramiki naczyniowej, około 200 kawałków kości zwierzęcych oraz 2 kościane łyżwy! Wszystkie te odkrycia znaleziono w wykopach o łącznej powierzchni 7,5 metrów kwadratowych – poinformowali przedstawiciele firmy Archeoskop zajmującej się usługami archeologicznymi.

Historia warsztatu tkackiego zakończyła się w VII wieku

Jak podali badacze, historia odkrytego warsztatu tkackiego grupy olsztyńskiej zakończyła się najprawdopodobniej zimą VII wieku. Powodem tego miał być nagły pożar.

- Mogą to sugerować znalezione łyżwy oraz warstwa spalenizny, z której pobrano liczne próbki do analiz m. in. metodą 14C. Znalezione pozostałości warsztatu tkackiego są najprawdopodobniej częścią większego domostwa. W trakcie badań odkryto również ponad 250 elementów polepy, w większości o przekroju trójkątnym. Służyła ona najprawdopodobniej do uszczelnienia bali drewnianych, z których zbudowany był budynek – wyjaśnili eksperci.

Odkrycie jest niezwykle cenne, bo może przyczynić się do poszerzenia wiedzy na temat jednostki kulturowej, jaką była grupa olsztyńska.

Znaleziska dokonał pan Mirosław Brzostek, który zgłosił je do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie. Przeprowadzone badania archeologiczne nie byłyby przeprowadzone przy współpracy z inwestorem - Katarzyną Owczarek.

Grupa olsztyńska – czym jest?

Grupa olsztyńska to kultura archeologiczna zaliczana do kręgu kultur zachodniobałtyjskich. Zajmowała centralną część Pojezierza Mazurskiego, od górnej Łyny do Wielkich Jezior Mazurskich. Jest znana przede wszystkim ze stanowisk Kielary i Tumiany, zlokalizowanych w okolicach Olsztyna. Datuje się ją na okres od pierwszej ćwierci VI wieku n.e. do końca VII lub początku VIII w. n.e. Cechuje się silnymi związkami z kulturami germańskimi. Do tej pory naukowcy odnaleźli m.in. srebrne lub pozłacane bogato zdobione fibule płytowe (zapinki), brązowe lub pozłacane srebrne sprzączki, a także przebadano obrządek pogrzebowy ówczesnych ludów (Źródło: Wikipedia).

Sensacyjne odkrycie archeologiczne na szczecińskim Podzamczu

Remont dachu olsztyńskiej katedry. Znaleziono butelki po piwie sprzed 100 lat [ZDJĘCIA]