Najlepsze miasta do życia w Polsce. Na którym miejscu znalazł się Olsztyn?

i

Autor: Monika Smolik

Ranking

Najlepsze miasta do życia w Polsce 2024. Na którym miejscu znalazł się Olsztyn?

2024-04-08 11:42

Portal Business Insider przygotował zestawienie najlepszych miast do życia w Polsce. Pod uwagę wzięto trzy kluczowe wskaźniki ekonomiczne i trzy aspekty pozafinansowe. Gdy je zsumowano, okazało się, że na liście doszło do zmian. Ubiegłoroczny zwycięzca – Poznań, został „zdetronizowany”. Które miejsce zajął Olsztyn? Szczegóły poniżej.

Najlepsze miasta do życia w Polsce. Jest nowy ranking

Dziennikarze Business Insidera podjęli się kompleksowej analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej w największych polskich miastach. Pod uwagę wzięto dotyczące bezrobocia, wynagrodzeń i cen mieszkań z drugiej ręki w 16 miastach wojewódzkich. Dodatkowo porównano w nich istotne dla ogólnego zadowolenia z życia aspekty takie jak: dostęp do lekarzy, przestępczość i jakość powietrza. Sześć miast w tej grupie może się pochwalić wzrostem liczby mieszkańców, gdzie na 107 prezydenckich miast, udało się to tylko siedmiu.

W ubiegłym roku w rankingu na pierwszych trzech miejscach znalazły się Poznań, Katowice i Opole. Warszawa z kolei uplasowała się na trzeciej lokacie od końca. W tym roku jednak doszło do zmian. Z danych ze stycznia 2024 r. wynika, że poprzedni lider spadł na trzecie miejsce i zajmuje je wraz z Gdańskiem, który zaliczył awans. W środku stawki uplasowała się stolica kraju, a spadek o trzy pozycje zaliczył Kraków.

Zaskakujące miejsce Olsztyna w nowym rankingu

Twórcy rankingu wyjaśnili, że im mniej punktów zdobyło dane miasto, tym lepiej.

- W teorii jest możliwe, by jedno miasto zajmowało pierwsze miejsca we wszystkich sześciu kategoriach — wtedy miałoby 6 pkt. Praktyka pokazuje, że nie ma idealnego miasta wojewódzkiego, choć lider zbliżył się tym razem do ideału względem poprzedniego rankingu. To samo dotyczy końca stawki – czytamy w artykule na Business Insiderze.

Zaskakujący okazał się tegoroczny lider zestawienia, którym jest… Olsztyn. Choć stolica Warmii i Mazur w żadnej z sześciu kategorii nie wygrywa, to w trzech aspektach jest w TOP 3.

- Pod względem dostępności mieszkań (relacja ceny do wynagrodzeń) ustępuje tylko Katowicom, a w poziomie bezpieczeństwa (najniższa przestępczość) lepiej wypada tylko Rzeszów. Olsztyn to miasto, gdzie jest względnie dobra jakość powietrza. W statystykach bezrobocia i zarobków ledwo, ale mieści się w pierwszej części tabeli. Największe niedostatki ma pod względem dostępności lekarzy – napisano w uzasadnieniu.

Na drugim miejscu znalazł się Lublin, a na trzecim ex aequo Poznań i Gdańsk. Olsztyn według kategorii zajął następujące lokaty:

  • Bezrobocie – 6. miejsce;
  • Średnie wynagrodzenia – 7 miejsce;
  • Dostępność mieszkań – 2. miejsce;
  • Dostęp do lekarza na NFZ – 12. miejsce;
  • Przestępczość – 2. miejsce;
  • Jakość powietrza – 3. miejsce.

Dane, które wzięto pod uwagę przy tworzeniu zestawienia pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego (bezrobocie, przeciętne wynagrodzenie, przestępczość), NFZ (dostępność lekarzy), Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (jakość powietrza) i portalu Morizon.pl (ceny mieszkań).

Z danych GUS wynika również, że wśród miast wojewódzkich najwyższą dynamiką wzrostu przeciętnego wynagrodzenia między styczniem 2023 r. a styczniem 2024 r. ma Rzeszów. W stolicy Podkarpacia średnia płaca brutto w tym okresie wzrosła z 6633,48 zł do 7689,55 zł, czyli o 15,9 proc. Jednak także ponad 15-procentowy wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w omawianym okresie nastąpił w Olsztynie. W styczniu 2023 r. wynosił on w stolicy Warmii i Mazur 7299,76 zł, natomiast w analogicznym okresie roku 2024 już 8407,25 zł, co oznacza skok o 15,2 proc.

Jak podaje GUS, wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w Olsztynie odnotowano w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 25,1 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 21,0 proc.), przemysł (o 18,1 proc.), budownictwo (o 14,8 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 13,3 proc.).

W Olsztynie były trzy bramy obronne. Z niektórych pozostały tylko ruiny