Dodatek węglowy. Kiedy wypłaty 3 tys. złotych na konto?

i

Autor: pixabay.com/ Unsplash: Lukasz Radziejewski

Dodatek węglowy. Kiedy wypłaty pieniędzy? Zmiany w ustawie wydłużyły termin wypłat

2022-09-23 7:21

Środki na wypłaty dodatku węglowego zostały już przekazane Urzędom Wojewódzkim. Samorządy muszą teraz uruchomić procedury, mające na celu jak najszybszą dystrybucję pieniędzy. Zgodnie ze zmianą ustawy o dodatku węglowym wprowadzoną w ustawie o wsparciu odbiorców ciepła gminy mają na jego wypłatę nie, jak pierwotnie miesiąc, lecz dwa miesiące od złożenia wniosku. Kiedy więc można spodziewać się wypłaty dodatku węglowego?

Dodatek węglowy. Kiedy wypłaty 3 tys. złotych?

Dodatek węglowy w kwocie 3 tysięcy złotych przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, ale też poprawne złożenie wniosku do 30 listopada 2022 roku. Jednorazowy dodatek węglowy otrzymają właściciele gospodarstw domowych, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone. Kiedy mogą spodziewać się wypłaty pieniędzy?

Ustawa o wsparciu odbiorców ciepła wydłużyła termin wypłaty dodatku węglowego

Zgodnie ze zmianą ustawy o dodatku węglowym wprowadzoną w ustawie o wsparciu odbiorców ciepła gminy mają na jego wypłatę nie, jak pierwotnie miesiąc, lecz dwa miesiące od złożenia wniosku.

Pierwsza transza środków na dodatek węglowy wynosi 9,5 mld zł. Pieniądze będą przesyłane do gmin niezwłocznie po ich zaksięgowaniu na kontach Urzędów Wojewódzkich. Samorządy muszą teraz uruchomić procedury, mające na celu jak najszybszą dystrybucję pieniędzy.

Jak informował w środę (21 września) Śląski Urząd Wojewódzki, na jego konto wpłynęła pierwsza transza środków na wypłatę dodatku węglowego – blisko 1 mld zł, z ok. 2,8 mld zł zapotrzebowania zgłoszonego przez samorządy. W środę ruszyło też przekazywanie tych pieniędzy samorządom. Rzecznik sosnowieckiego magistratu Rafał Łysy zapewnił, że wypłaty rozpoczną się tam w czwartek, na podstawie już złożonych i zweryfikowanych wniosków.

- Od czwartku będziemy wypłacali dodatek węglowy, te 60 dni zamiast 30 dadzą nam trochę czasu. Natomiast problemem jest zmiana warunków przyznawania dodatku w sytuacji, gdy pierwotnie wnioski były składane według liczby gospodarstw domowych, a teraz okazuje się, że trzeba składać wnioski na tzw. piec – zaznaczył Łysy.

Zmiana warunków wypłaty dodatku węglowego

Odniósł się w ten sposób do zmiany ustawy o dodatku węglowym wprowadzonej w ustawie o wsparciu odbiorców ciepła, która weszła w życie we wtorek. Do pierwotnej ustawy dodano bowiem zapis, że w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

- Więc jak mamy dwa gospodarstwa, to musimy weryfikować, któremu się należy – zaznaczył Łysy. - A wydłużony czas nie ratuje tu samorządów, tylko nieudolność ustawodawcy. W 30 dni od złożenia pierwszych wniosków żaden samorząd nie wypłaciłby dodatku, bo żaden z nich nie dostał jeszcze pieniędzy na ich wypłatę – dodał rzecznik sosnowieckiego magistratu.

Nowa ustawa precyzuje, że w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego, mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy, a pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

O mały włos od tragedii w Braniewie. Pieszy musiał uciekać przed ciężarówką