Czy uczenie wyższe na Warmii i Mazurach się połączą? Minister nauki: „Stawiamy na jakość, a nie liczbę”

i

Autor: UWM Olsztyn

Edukacja

Czy uczelnie wyższe na Warmii i Mazurach się połączą? Minister nauki: „Stawiamy na jakość, a nie liczbę”

2024-06-11 13:37

Minister nauki Dariusz Wieczorek spotkał się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z rektorami oraz studentami uczelni wyższych z regionu. Szef resortu nauki wyjaśnił, że będzie dążył do tego, aby polskie uczelnie się łączyły. Dlatego przygotowywana jest nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym. Szczegóły poniżej.

Uczelnie z Warmii i Mazur się połączą? „Stawiamy na jakość, nie liczbę”

W piątek (7 czerwca) Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim gościł minister nauki Dariusz Wieczorek, który spotkał się z rektorami uczelni wyższych z regionu, studentami oraz władzami województwa. Wspomniał, że przygotowywana jest nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym.

– Uspokajam: to będzie ewolucja, nie rewolucja. Środowisko akademickie kolejnych rewolucji pewnie by już nie przeżyło – zaznaczył minister. – Dzisiaj wraca dialog, wraca rozmowa, wraca dyskusja o tym, jak rozwiązać problemy, których jest bardzo dużo.

Projekt ustawy ma się pojawić w czerwcu bieżącego roku. Ministerstwu zależy na tym, żeby dokument został przyjęty do końca roku.

- Cel strategiczny jest taki, że stawiamy dzisiaj w Polsce na jakość nauczania, a nie na ilość uczelni, czyli zmieniamy o 180 stopni strategię, która była prowadzona przez naszych poprzedników – przyznał Wieczorek podczas konferencji prasowej.

Mówił, że szkoły wyższe na Warmii i Mazurach wyprzedziły swoje czasy, łącząc się w 1999 r. w jeden uniwersytet. Aby inne uczelnie w Polsce podążyły tym samym tropem, ministerstwo chce zaproponować im wyższą kwotę subwencji na czas nieograniczony.

Minister źródeł dzisiejszych kłopotów szkolnictwa wyższego szukał m.in. w dotychczas obowiązujących przepisach.

– Każda osoba prywatna mogła założyć uczelnię wyższą i kształcić studentów bez względu na to, na jakim poziomie było to realizowane – tłumaczył. – Dzisiaj mówimy stop, dzisiaj stawiamy na to, by nie oszukiwać młodych Polek i Polaków tymi reklamami, że zrobisz dyplom on-line i będziesz wybitnym fachowcem.

Na spotkanie z ministrem na UWM zaproszeni zostali rektorzy uczelni z województwa warmińsko-mazurskiego. Poza pełniącym rolę gospodarza prof. Jerzym Przyborowskim, byli to: dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu; p.o. komendanta mł. insp. dr Monika Porwisz z Akademii Policji w Szczytnie; dr Magdalena Dubiella-Polakowska, prof. Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych oraz dr Agnieszka Górska, prof. Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. W rozmowach towarzyszyli im przedstawiciele władz regionu: wojewoda Radosław Król i Maria Bąkowska, członkini Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

– Dyskutowaliśmy, jak wykorzystać środki z Krajowego Planu Odbudowy, jak wykorzystać środki z Unii Europejskiej w ramach i regionalnych programów operacyjnych, i środków centralnych – relacjonował przebieg spotkania minister. – Kluczowe i najistotniejsze jest to, żeby te środki zewnętrzne pozyskiwać. Staramy się też poszerzać katalog środków do wykorzystania.

Uczelnie będą inwestować w akademiki

Jak zaznaczył minister Dariusz Wieczorek, poza zachętami do aplikowania o środki finansowe z zewnętrznych źródeł, resort chce namawiać uczelnie do inwestowania w akademiki i poprawę warunków studiowania, bo – jak przekonywał – jest to coś, co w istotny sposób wpływa na gotowość młodych ludzi do podejmowania nauki.

Ministerstwo planuje też dać rektorom większą elastyczność w zakresie przyznawania stypendiów. Chodzi o to, by władze uczelni miały szansę wynagradzać nie tylko tych studentów, którzy odnoszą sukcesy naukowe, ale także tych, którzy wyróżniają się swoją działalnością społeczną czy osiągnięciami sportowymi lub artystycznymi.

Prof. Jerzy Przyborowski zauważył, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski uczestniczy w strategii rozwoju województwa, a realizowane przez uczelnię projekty wpisują się w regionalne specjalizacje.

– Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej – zaznaczył rektor UWM. – Możliwości rozwojowe są uzależnione nie tylko od chęci, ale także od pieniędzy. Bardzo mi się podoba więc pomysł, aby w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wydzielić pulę funduszy, które byłyby przeznaczone na wsparcie szkolnictwa wyższego i badań naukowych w danym regionie.

Rektorzy podczas spotkania z ministrem poruszyli też kwestię przerywania nauki przez studentów na pierwszych latach studiów lub tuż po zdobyciu tytułu licencjata lub inżyniera. Jak zaznaczył prof. Przyborowski, dużym wyzwaniem dla uczelni jest dzisiaj zapewnienie studentom wsparcia psychologicznego oraz uczynienie uczelni bardziej dostępnymi.

Kortowiada 2024. Parada Wydziałów przeszła ulicami miasta. Studenci tłumnie wzięli udział w imprezie

Kortowiada 2024. Driftowali na parkingu pod „Humanem”. Akcja miała szczytny cel [ZDJĘCIA]