Podlaska KAS

i

Autor: Podlaska KAS

Warmińsko-mazurscy celnicy zapraszają w swoje szeregi. Czeka sporo etatów!

2022-09-30 11:06

Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w województwie warmińsko-mazurskim. Chętni do pełnienia służby już mogą składać dokumenty. Jakie wymagania należy spełnić i co w zamian oferują celnicy? Szczegóły w artykule.

Ruszyła rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w woj. warmińsko-mazurskim. Chętni do pełnienia służby mogą składać dokumenty do 7 października 2022 r. Na osoby, które z wynikiem pozytywnym przejdą poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego, czeka 20 etatów w oddziałach celnych w Bezledach, Gołdapi i Korszach.

Funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej może być osoba będąca obywatelem polskim, posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe – mówi Marta Rosika z olsztyńskiej Izby Administracji Skarbowej. - Co oferujemy? - Ciekawą pracę, możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, korzystne warunki finansowe, a także możliwość otrzymania emerytury po 25 latach służby. Nowozatrudniony funkcjonariusz może liczyć po przyjęciu do służby na uposażenie zasadnicze i różnego rodzaju dodatki i premie.

Posłuchaj: o naborze do służby mówi Marta Rosiak z olsztyńskiej IAS

Jak wygląda rekrutacja?

Proces kwalifikacyjny do służby składa się z kilku etapów: złożenie niezbędnych dokumentów, test wiedzy, test psychologiczny, test sprawności fizycznej, test kompetencyjny, rozmowa kwalifikacyjna, ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz weryfikacja danych zawartych w złożonych dokumentach.

Wymagania

Funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej może być osoba będąca obywatelem polskim, posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, korzystająca z pełni praw publicznych, ciesząca się nieposzlakowaną opinią, posiadająca stan zdrowia pozwalający na pełnienie służby na określonym stanowisku, niekarana.

Co można zyskać?

Służba Celno-Skarbowa oferuje dużo perspektyw zawodowych. Zapewnia liczne szkolenia umożliwiające zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, a co za tym idzie, dają szerokie możliwości rozwoju zawodowego. To formacja zatrudniająca wykwalifikowaną kadrę, wyposażona w nowoczesny sprzęt.

Nowozatrudniony funkcjonariusz może liczyć po przyjęciu do służby na uposażenie zasadnicze i różnego rodzaju dodatki i premie:

 • służbę dającą poczucie stabilizacji zawodowej;
 • ścieżkę kariery zawodowej od aplikanta do inspektora;
 • uposażenie zasadnicze z dodatkiem za stopień od 3940,00 zł brutto;
 • dodatek za wysługę lat w wysokości od 2% do 25% wynagrodzenia zasadniczego po udokumentowaniu co najmniej 2-letniego stażu pracy;
 • inne dodatki do uposażenia przewidziane przepisami oraz po spełnieniu warunków np. dodatek kontrolerski, dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatek żywieniowy, równoważnik za dojazdy;
 • nagrodę roczną, tzw. "trzynastkę";
 • nagrody jubileuszowe;
 • możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby;
 • dodatkowy urlop wypoczynkowy po 15 latach służby;
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego;
 • świadczenia socjalne (np. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny, zapomoga - wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłata do kosztów udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych lub sportowo-rekreacyjnych i in.);
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

 

QUIZ. Zapożyczenia i kalki językowe. Rozpoznasz rusycyzmy i germanizmy w języku polskim?

Pytanie 1 z 12
To jeden z najpopularniejszych rusycyzmów w języku polskim. Wskaż go: