Olsztyn/ Urzędnicy będą powiadamiać sms albo mailem o należnych podatkach

i

Autor: pexels.com Olsztyn. Urzędnicy będą powiadamiać sms albo mailem o należnych podatkach

Olsztyn. Dostaniesz powiadomienie sms lub maila o należnych podatkach. Już po wakacjach!

2021-06-24 13:50

Mieszkańcy Olsztyna po wakacjach będą otrzymywać smsem albo e- mailem informację o zaległościach oraz zbliżających się terminach płatności podatków i opłat. Na przełomie września i października w Olsztynie planowane jest uruchomienie usługi powiadomień - poinformowała PAP rzeczniczka Urzędu Miasta w Olsztynie Marta Bartoszewicz.

Chodzi o podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Włączenie funkcji powiadomień związane jest z wdrożeniem w Gminie Olsztyn Systemu Finansowo-Księgowego, powstającego w ramach realizacji Projektu "Cyfrowy Olsztyn" a jego koordynacją zajmuje się Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna (CIUWO).

- To kolejny krok na drodze do cyfryzacji usług oferowanych w gminie Olsztyn. Podnoszenie kompetencji cyfrowych to działania od lat wpisane w strategię rozwoju miasta. Jako gmina dostrzegamy potencjał tkwiący w informatyzacji kolejnych obszarów funkcjonowania urzędu. Pozwala ona na bardziej efektywną realizację wielu działań, które do tej pory wykonywane były w sposób tradycyjny - wyjaśnił prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

Raport z anteny 24.06, godz.10

Docelowo system powiadomień zastosowany zostanie także w zakresie należności niepodatkowych, dzięki czemu możliwe będzie otrzymywanie powiadomień o zbliżającym się lub przekroczonym terminie płatności np. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Aktualnie informacje te dostępne są po zalogowaniu do platformy Elektroniczne Płatności Olsztyna – podkreślił Paweł Witkowski, Dyrektor Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna.

Włączenie powiadomień SMS-owych oraz e-mail to wygodne rozwiązanie – dodał Witkowski. Będą one wysyłane z odpowiednim wyprzedzeniem, dzięki czemu do minimum ograniczona zostanie możliwość przeoczenia przez mieszkańców nadchodzącego terminu płatności zobowiązań. W przyszłości system powiadomień zostanie rozbudowany, obejmując tym samym kolejne obszary funkcjonowania Urzędu. Z tego powodu warto już dziś zdecydować się na uruchomienie powiadomień na numer telefonu lub e-mail.

Aby otrzymywać powiadomienia z urzędu miasta Olsztyna, wystarczy złożyć oświadczenie z informacją, czego mają dotyczyć oraz na jaki numer telefonu lub adres e-mail należy kierować wspomniane powiadomienia. Oświadczenie to może zostać złożone w formie pisemnej (w kancelarii ogólnej urzędu) lub elektronicznej (dostarczone przy wykorzystaniu skrzynki ePUAP: /urzadmiastaolsztyn/SkrytkaESP) - podał Czesław Kalinowski dyrektor wydziału podatków i opłat.

(PAP)