Ranking

Najbardziej niebezpieczne powiaty w warmińsko-mazurskim. Tu doszło do największej liczby przestępstw

2024-06-13 10:31

Urząd Statystyczny w Olsztynie opublikował biuletyn statystyczny dla województwa warmińsko-mazurskiego za pierwszy kwartał 2024 r. Znalazły się w nim dane dotyczące m.in. liczby przestępstw w poszczególnych powiatach oraz ich rodzaju. Które powiaty są najbardziej niebezpieczne? Odpowiedź poniżej.

Nowe dane na temat przestępstw na Warmii i Mazurach. Jakie były najczęstsze?

Urząd Statystyczny w Olsztynie przygotował „Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego – 1 kwartał 2024”. Zawarto w nim dane dotyczące m.in. takich dziedzin jak praca, ludność, wynagrodzenia i świadczenia społeczne, mieszkalnictwo, inwestycje czy rolnictwo. Nie zabrakło również statystyk na temat przestępczości. Dane pochodzą z Komendy Głównej Policji. Województwo warmińsko-mazurskie zostało podzielone na trzy podregiony: elbląski, ełcki oraz olsztyński.

Najwięcej przestępstw dokonano w dużych miastach: w Olsztynie i Elblągu. W całym regionie tylko w ciągu trzech miesięcy (styczeń-marzec 2024 r.) dokonano aż 6775 przestępstw. Największą liczbę stanowiły przestępstwa przeciwko mieniu, których dokonano 3850, na drugim miejscu znalazły się te o charakterze gospodarczym – 3133, a niechlubne podium zamykają te o charakterze kryminalnym – 2764.

Te powiaty na Warmii i Mazurach są najbardziej niebezpieczne

Dane dotyczące pierwszego kwartału 2024 r. zostały również podzielone na powiaty. Zaskoczeniem nie jest, że w dużych miastach, w których mieszka najwięcej osób, doszło do największej liczby przestępstw. W Olsztynie łącznie dokonano ich 1906, gdzie największą liczbę stanowiły przestępstwa przeciwko mieniu – 1626, dalej były te o charakterze gospodarczym – 1428 oraz o charakterze kryminalnym – 396. W Elblągu z kolei w pierwszym kwartale doszło do 720 przestępstw, a najpopularniejsze to: przeciwko mieniu – 473, kryminalne – 448 oraz gospodarcze – 196. W związku z tym obu miast na prawach powiatu nie ujęliśmy w rankingu.

Które powiaty z Warmii i Mazur są najniebezpieczniejsze. Te, w których dokonano największej liczny przestępstw prezentujemy w naszej galerii.

Nie daj się okraść! Jak działają cyberprzestępcy? Co nas czeka #3 - Iwona Prószyńska CERT Polska

Najbardziej niebezpieczne powiaty w warmińsko-mazurskim. Tu doszło do największej liczby przestępstw