Mieszkaniec Olsztyna złożył wniosek o dodatek węglowy, pieniędzy nie otrzymał. Termin minął kilka dni temu

i

Autor: Unsplash/ gov.pl Mieszkaniec Olsztyna złożył wniosek o dodatek węglowy, pieniędzy nie otrzymał. Termin minął kilka dni temu

Złożył wniosek o dodatek węglowy, pieniędzy nie otrzymał. Termin wypłaty minął kilka dni temu

2022-11-02 7:27

Napisał do nas zaniepokojony mieszkaniec Olsztyna, który wniosek o dodatek węglowy złożył ponad dwa miesiące temu, a pieniędzy wciąż nie otrzymał. – Dzwoniąc do MOPS Olsztyn poinformowano mnie, że nie ma pieniędzy na wypłaty, to samo usłyszałem w urzędzie wojewódzkim (…) Skąd wziąć na opał? – pyta.

Nie ma pieniędzy na dodatek węglowy. Mieszkaniec Olsztyna złożył wniosek, a pieniędzy nie otrzymał. Termin wypłaty minął kilka dni temu

Pieniądze w ramach dodatku węglowego miały być wypłacane mieszkańcom po 21 września 2022 roku. Właśnie wtedy do Urzędów Wojewódzkich trafiły środki z budżetu państwa. Zgodnie z ustawą wypłaty powinny dotrzeć do odbiorców ciepła w terminie dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Tak się jednak nie dzieje. Choć w wielu przypadkach termin wypłaty minął, to pieniądze na koncie nie pojawiły się. Zamiast tego wnioskujący otrzymują informację, że pieniędzy na wypłaty po prostu nie ma.

– Witam. Może państwo zajmą się sprawą braku pieniędzy na wypłatę dodatku węglowego w Olsztynie. Dzwoniąc dzisiaj (28 października – przyp.red) do MOPS Olsztyn poinformowano mnie, że nie ma pieniędzy na wypłaty, to samo usłyszałem w urzędzie wojewódzkim, wniosek składałem 24 sierpnia, więc termin minął w poniedziałek (24 października – przyp.red), a pieniądzy nie ma. Skąd wziąć na opał? – napisał do naszej redakcji w piątek (28 października) jeden z mieszkańców Olsztyna.

Do dnia 28 października świadczenie w ramach dodatku węglowego otrzymało w Olsztynie 460 gospodarstw. A co z pozostałymi osobami, które złożyły wniosek?

– Według stanu na dzień dzisiejszy (28 października – przyp.red) 460 gospodarstw otrzymało świadczenie z tytułu dodatku węglowego w dniu 22 września 2022r. Były to wnioski najwcześniej złożone i rozpatrzone (wnioski można było składać od 17 sierpnia br). Do dnia dzisiejszego 28 października – przyp.red) nie otrzymaliśmy więcej środków finansowych na wpłatę tych świadczeń. W momencie otrzymania kolejnej transzy będziemy ją niezwłocznie przekazywać uprawnionym świadczeniobiorcom. Oczywiście i tym razem zostaną zrealizowane wnioski najwcześniej złożone i rozpatrzone – poinformowała nas Katarzyna Pasławska, z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy to świadczenie w wysokości 3 tysięcy złotych przysługujące gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, ale też poprawne złożenie wniosku do 30 listopada 2022 roku. Jednorazowy dodatek węglowy otrzymać mają właściciele gospodarstw domowych, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy?

W Olsztynie wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać w siedzibie MOPS na Al. Piłsudsiego 61A - kasy z tyłu budynku, drogą elektroniczną poprzez platformę ePuap oraz pocztą tradycyjną na adres ośrodka.

A. MOSKWA: WĘGIEL DO 2 TYS. W PRZYSŻŁYM TYGODNIU W GMINACH