Miasto usunie 18 tys. „martwych dusz”. Sprawdź, czy dotyczy to także ciebie

i

Autor: Unsplash

Motoryzacja

Miasto Olsztyn usunie 18 tys. „martwych dusz”. Sprawdź, czy dotyczy to także ciebie

2024-05-15 8:34

Urząd Miasta w Olsztynie poinformował, że decyzją prezydenta miasta, usuniętych zostanie 18 tys. „martwych dusz”. Chodzi o samochody, które wciąż widnieją w Centralnej Ewidencji Pojazdów, lecz w rzeczywistości nie istnieją. Włodarz postanowił, że wkrótce będą wygaszone decyzje o rejestracji części pojazdów. Szczegóły poniżej.

Miasto pozbywa się tzw. „martwych dusz”

Decyzją prezydenta Olsztyna, miasto usunie tzw. „martwe dusze”. Są to pojazdy, w przypadku których od daty pierwszej rejestracji minęło co najmniej 10 lat, nie zostały wyrejestrowane, a od sześciu lub więcej lat ich dane nie były aktualizowane w systemie, np. sprawy związane z ubezpieczeniem lub okresowym przeglądem.

Jak informuje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, średni wiek takich pojazdów w Polsce to aż 37 lat. Wykreślenie ich z ewidencji spowoduje, że średni wiek aut w Polsce spadnie z 21,54 roku do 16,12 roku.

W Olsztynie do wygaszenia około 18 tys. pojazdów

- Wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów, które kwalifikują się do wygaszenia decyzji o rejestracji został przekazany Prezydentowi Miasta przez ministra właściwego do spraw informatyzacji - informuje Jakub Siudziński z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Olsztyna. - Decyzje o rejestracji tych aut wygasną z mocy prawa z dniem 10 czerwca 2024 roku.

W przypadku Olsztyna do wygaszenia jest około 18 tys. aut. Pełną listę aut przeznaczonych do wyrejestrowania można znaleźć na stronie urzędu miasta.

Według IBRM Samar, odliczanie martwych dusz jest istotne w podawaniu danych statystycznych opracowanych na podstawie baz CEPiK. - Widać jasno, jak fałszywy jest mit, że Polska "goni Luksemburg" czy "jest drugą Szwajcarią" pod względem liczby aut przypadających na 1000 mieszkańców. Jeśli nawet teoretycznie mamy ich 725, realnie, po wyeliminowaniu „martwych dusz” zostają zaledwie 533 – wyjaśniono w komunikacie.

21. Olsztyński Bieg Jakubowy

Ekotaras to nowe miejsce rekreacji w Olsztynie