Kiedy rozpocznie się budowa parku rozrywki w Łutynówku? Burmistrz zdradził możliwy termin

i

Autor: pexels.com

biznes

Kiedy rozpocznie się budowa parku rozrywki w Łutynówku? Burmistrz zdradził możliwy termin

2024-05-27 9:04

W lipcu wydana zostanie decyzja środowiskowa dot. budowy parku rozrywki w Łutynówku pod Olsztynem. Określi ona, pod jakimi warunkami inwestor może zrealizować inwestycję wpływająca na środowisko przyrodnicze - poinformował burmistrz Olsztynka Robert Waraksa. Czy jest zatem możliwość, by prace rozpoczęły się jeszcze w wakacje? Szczegóły poniżej.

Urząd gminy w Olsztynku na swoich stronach podaje, że rodzinny park rozrywki ma powstać na terenie zajmującym 185 ha, z czego ok. 100 ha ma być zabudowane. Park ma być realizowany etapowo, przez kilka lat. Ma to być inwestycja sezonowa, działająca od maja do końca października. Inwestorem jest spółka VILLAGE ze Rzgowa.

Budowa parku rozrywki w Łutynówku. Kiedy rozpoczną się prace?

Jak powiedział burmistrz Waraksa, zakończono konsultacje społeczne, podczas których każdy zainteresowany mógł zapoznać się z zebraną dotychczas dokumentacją i wnieść uwagi. - Wpłynęły cztery uwagi: od fundacji i od trzech osób fizycznych. Zostały one przekazane inwestorowi, by się do nich odniósł. Jeśli nie będzie nowych dowodów w sprawie to strony zostaną zawiadomione o zakończeniu postępowania, by mogły zapoznały się z całością dokumentacji - podkreślił. Dodał, że decyzja warunkująca budowę parku rozrywki może zostać wydana w lipcu.

Inwestor będzie mógł zacząć budowę, gdy starostwo powiatowe w Olsztynie wyda pozwolenie. Jak podał burmistrz, prace mogłyby się rozpocząć nawet w wakacje.

Uwagi, jakie wnieśli mieszkańcy podczas konsultacji społecznych, dotyczyły głównie obaw dotyczących pogorszenia komunikacji w sąsiedztwie parku.

- Pracujemy nad tym, by poprawić dostępność komunikacyjną. Toczy się postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy, który zmodernizuje drogę z Olsztynka do Łutynowa. Zabiegamy też o to, by globalnie rozwiązać kwestie dotyczącą przejazdu przez Olsztynek - dodał burmistrz.

Burmistrz pytany o wpływy do budżetu z tytułu podatków, powiedział, że one są uzależnione od wartości przedsięwzięcia, a na razie trudno je określić. Jak mówił, wzrośnie ruch turystyczny, a wstępne szacunki mówią o tym, że pracę sezonową może zyskać kilkaset osób.

W kwietniu RDOŚ w Olsztynie przekazał, że park rozrywki w Łutynówku pod Olsztynkiem może powstać, ale pod warunkiem ochrony zwierząt i siedlisk przyrodniczych. Planowana inwestycja ma być w sąsiedztwie cennego przyrodniczo terenu - Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej. Kilka kilometrów od Łutynówka, w Nadrowie, znajduje się rezerwat Bagna Nadrowskie dla populacji żółwia błotnego.

Jakie atrakcje znajdą się w nowym parku rozrywki?

Waraksa informował, że w planach inwestora, rozłożonych na kilka lat, jest stworzenie tematycznego parku rozrywki, w tym zagospodarowanie istniejących obiektów po byłym gospodarstwie rolnym oraz budowa m.in. karuzeli dla dzieci, minicoasterów, strefy familijnej ze spływami wodnymi, kolejki widokowej, a także strefy Water Parku, obejmującej baseny kąpielowe, zjeżdżalnie, plaże z leżakami. Docelowo ma powstać też infrastruktura towarzysząca i techniczna - m.in. hotele, obiekty handlowo-usługowe, parkingi.

Według inwestora przewidywana powierzchnia terenu objętego planowaną zabudową parku wyniesie ok. 100 ha. Tereny nieobjęte zabudową pozostaną biologicznie czynne; to tereny lasów, zadrzewień, tereny zieleni naturalnej, tereny rolne.

Otwarcie nowego portu nad jeziorem Święcajty. Przystań Nautica ma służyć żeglarzom i mieszkańcom [ZDJĘCIA]

Kortowiada 2024. Driftowali na parkingu pod „Humanem”. Akcja miała szczytny cel