Budowa drogi S16 na Mazury szybciej niż zakładano? Obecnie procedowana jest decyzja środowiskowa

i

Autor: GDDKiA Olsztyn

Transport

Budowa drogi S16 na Mazury szybciej niż zakładano? Obecnie procedowana jest decyzja środowiskowa

2023-05-23 7:31

Drogowcy, planując budowę nowej drogi S16 między Mrągowem a Ełkiem - głównej arterii na Mazury, czekają na wydanie decyzji środowiskowej. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie ponownie zbiera opinie organów do raportu oceny oddziaływania oraz prowadzi konsultacje społeczne- poinformowała GDDKiA w Olsztynie.

Budowa drogi na Mazury nastąpi szybciej niż zakładano? Chodzi o bezpieczeństwo

Nie wykluczone, że budowa nowej, długo wyczekiwanej drogi S16 na wschód kraju zostanie przyspieszona z uwagi na cel strategiczny, jakim jest bezpieczeństwo Polski. Teraz odcinek między Mrągowem a Ełkiem przez Mikołajki i Orzysz jest wąski i pełen zakrętów. Droga przechodzi przez mazurskie wioski, pobocza są obsadzone drzewami.

W czwartek szef Rządowego Centrum Analiz Norbert Maliszewski poinformował, że w przyszłym tygodniu Sejm zajmie się ustawą, która pozwoli w prostszy sposób realizować inwestycje drogowe o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Wskazał, że jedną z takich dróg może być przebiegająca przez Mazury trasa S16. Prof. Maliszewski przypomniał, że od 30 lat trwają dyskusje i procedury, które mają umożliwić budowę nowej S16 przez Mazury. W sumie opracowano ponad 40 wariantów przebiegu tej drogi, z których jeden jest obecnie analizowany pod kątem środowiskowym. Wszystkie zaproponowane warianty były oprotestowywane przez ekologów.

Drogowcy są na etapie procedowania decyzji środowiskowej

Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie Karol Głębocki wskazał w rozmowie z PAP, że obecnie drogowcy są na etapie procedowania decyzji środowiskowej. RDOŚ ponownie zbiera opinie organów do raportu oceny oddziaływania oraz prowadzi konsultacje społeczne - dodał.

"Dotychczas wykonaliśmy szczegółową analizę trasy pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym oraz inwentaryzację przyrodniczą oraz raport oceny oddziaływania na środowisko. Wybraliśmy najkorzystniejszy pod względem komunikacyjnym wariant przebiegu B o dł. 77,5 km"- wyjaśnił Głębocki.

Jak podał, GDDKiA w Olsztynie 22 grudnia 2020 r. złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji drogi w wariancie B.

"10 lutego 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W okresie od 10 marca 2021 r. do 11 lutego 2022 r. czterokrotnie RDOŚ wzywał nas do uzupełnienia raportu oceny oddziaływania na środowisko i zażądał sporządzenia jednolitego tekstu raportu oceny oddziaływania na środowisko. 17 marca 2023 r. złożyliśmy jednolity tekst raportu zgodnie z żądaniem RDOŚ"- dodał.

Konieczne będą badania geologiczne

"Nie jesteśmy obecnie w stanie ocenić, kiedy zostanie wydana decyzja środowiskowa. Po uzyskaniu decyzji konieczne będzie jeszcze wykonanie szczegółowych badań geologicznych oraz materiałów do przetargu na roboty budowlane. Następnie należy ogłosić przetarg na budowę w systemie projektuj i buduj. Wybrany wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych będzie miał za zadanie wykonać projekt budowlany i uzyskać decyzję ZRID (Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej)"- poinformował PAP rzecznik olsztyńskiej GDDKiA.

W rozmowie z PAP prof. Norbert Maliszewski sprecyzował, że rząd przyjął projekt ustawy pozwalającą realizować sprawnie inwestycje o znaczeniu strategicznym w miniony wtorek, a już w przyszłym tygodniu, na najbliższym posiedzeniu, ma ona trafić pod obrady Sejmu. W ocenie prof. Maliszewskiego, Senat nie powinien blokować tej ustawy, ponieważ jest ona ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.

"Gdy liczymy, o ile może się skrócić czas realizacji inwestycji, to okazuje się, że mniej więcej o połowę. Średnio proces przygotowań do uzyskania decyzji ZRID (Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - PAP) trwa 40 msc., po przyjęciu tej ustawy to 20 msc." - ocenił prof. Maliszewski.

Szedł złą stroną ulicy i bez odblasków! O krok od tragedii