W Olsztynie powstanie magiczny park? Znajdowałby się tuż przy Łynostradzie

i

Autor: Google Street View, Google Maps

Inwestycje

W Olsztynie powstanie magiczny park? Znajdowałby się tuż przy Łynostradzie

2024-02-12 13:45

Już wkrótce w Olsztynie może powstać park jak z bajki. Znajdowałby się na osiedlu Podgrodzie, tuż przy Łynostradzie. Jest to jeden z projektów do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Aby złożyć oficjalnie wniosek, inicjatorzy musieli uzyskać 50 głosów poparcia. Udało się to osiągnąć. Jakie prace mogłyby zostać wykonane? Odpowiedź poniżej.

Magiczny park w Olsztynie? Jest pomysł

Twórcy projektu „Park przy Łynostradzie - alejki i zielone tereny rekreacyjne nad rzeką w rejonie Korczaka-Mleczna” stworzyli projekt, dzięki któremu na osiedlu Podgrodzie mogłoby powstać kolejne miejsce rekreacji. Jest to projekt do OBO. Aby złożyć oficjalnie wniosek, inicjatorzy zadania musieli zebrać 50 głosów poparcia. To udało się zrobić w niecałe dwa dni.

- Projekt dotyczy budowy infrastruktury parkowej na terenie sąsiadującym bezpośrednio z Łynostradą na obszarze zespołu parkowego Korczaka-Mleczna. W ramach projektu zaplanowano: przygotowanie koncepcji urządzenia terenu, budowę alejek pieszych ze „światłem wędrującym”, ustawienie ławek, leżaków i wiaty wypoczynkowej. Priorytetem jest zachowanie w jak największym stopniu istniejącej zieleni – czytamy w opisie zadania.

Jakie prace zostaną wykonane?

Koszt całej inwestycji określono na milion złotych. Wyszczególniono także rodzaj prac, jakie miałyby zostać wykonane, jeśli projekt został wybrany do realizacji. Są to:

  • Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu – 120 tys. zł,
  • Budowa alejek pieszych do ok. 500 m (szacunkowo 1000 m2 x 650 zł/m2) – 615 tys. zł,
  • Budowa oświetlenia wzdłuż alejek pieszych – 150 tys. zł,
  • Ustawienie ławeczek wzdłuż alejek pieszych (10 szt.) - 20 tys. zł,
  • Ustawienie leżaków drewnianych (3 szt.) - 10 tys. zł,
  • Ustawienie zadaszonej wiaty wypoczynkowej (1 szt.) - 30 tys. zł,
  • Zainstalowanie koszy na śmieci wzdłuż alejek pieszych (10 szt.) - 5 tys zł,
  • Uporządkowanie zieleni z jak największym zachowaniem istniejącej zieleni – 50 tys. zł.
W Olsztynie powstanie magiczny park? Znajdowałby się tuż przy Łynostradzie

i

Autor: Google Maps

OBO 2025. Kiedy głosowanie?

Listę projektów do głosowania poznamy w połowie maja, a samo głosowanie odbędzie się między 29 maja a 23 czerwca. Zadania wybrane do realizacji poznamy 11 lipca.

- Autorzy powinni pamiętać, że do projektów należy dołączyć listy poparcia - przypomina dyrektor Biura Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego Aneta Szpaderska. - W przypadku projektów osiedlowych minimalna liczba podpisów mieszkańców popierających projekt to jeden, a w przypadku miejskich - 50.

Zwycięskie projekty zostaną wpisane do budżetu miasta na 2025 r. i wówczas będą realizowane.

Muzeum Przyrody w Olsztynie. Poznajcie faunę oraz florę Warmii i Mazur

Pod Olsztynem powstanie nowe miejsce rekreacji. Tak będzie wyglądało [WIZUALIZACJE]