Terytorialsi szkolą się z byłymi żołnierzami wojsk specjalnych [AUDIO, ZDJĘCIA]

2021-03-12 11:05

Młodzi terytorialsi z Olsztyna i regionu szkolili się pod okiem byłych, doświadczonych żołnierzy. 29 instruktorów szkolonych było pod okiem Mobilnych Zespołów Szkoleniowych WOT, czyli byłych żołnierzy wojsk specjalnych, którzy odeszli już do cywila, jednakże swoją wiedzą, kompetencjami i doświadczeniem zawodowym chcą służyć i wspierać żołnierzy WOT.

Gorąca 20 Radia ESKA – notowanie 12.03.2021

Kurs służy przygotowaniu instruktorów do szkolenia podstawowego i wyrównawczego, które odbywają się systematycznie w 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Podczas kursu realizowano między innymi tematy dotyczące sposobu prowadzenia rozpoznania, obserwacji stacjonarnej, a także działań defensywnych.

Dzięki temu szkoleniu nasi żołnierze będą rzetelnie przekazywać wiedzę nowym ochotnikom wstępującym w nasze szeregi – mówi Angelika Żmijewska z 42 Batalionu Lekkiej Piechoty w Morągu, gdzie odbyło się szkolenie. Główną istotą kursu instruktorsko-metodycznego jest realizacja kilku zajęć w różnych formach, np. instruktorsko-metodycznych zajęć pokazowych, metodycznych zajęć grupowych, instruktażu. Natomiast głównym celem jest przygotowanie instruktorów do organizowania i prowadzenia zajęć programowych, instruowania na punkcie nauczania podczas zajęć, podniesienie poziomu wiedzy instruktorów, utrwalenie wiedzy i umiejętności instruktorów, a także zapoznanie z właściwą organizacją i metodyką szkolenia. Udzielenie praktycznych wskazówek metodycznych, co do sposobów planowania, organizacji i przygotowania zajęć, uczenie określonych czynności oraz postępowania dowódców w czasie realizacji zajęć.

Posłuchaj: Angelika Żmijewska z 42 Batalionu Lekkiej Piechoty w Morągu, gdzie odbyło się szkolenie żołnierzy WOT-u

Terytorialsi edukują się, by w przyszłości przygotowywać jeszcze ciekawsze szkolenia dla wstępujących ochotników. Instruktor musi być autorytetem dla kadetów rządnych wiedzy, musi być przykładem do naśladowania, posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz przygotowanie do prowadzenia zajęć praktycznych z nowo przybyłymi żołnierzami.

Sonda
Czy tęsknisz za śniegiem i zimą?

4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej to jednostka, w której możesz służyć Ojczyźnie nie rezygnując z dotychczasowych obowiązków. Formacja umożliwia najbardziej optymalne połączenie dotychczasowej aktywności w życiu cywilnym ze służbą wojskową. Jest to możliwe dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy. Dodatkową zaletą Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) jest wspieranie indywidualnych predyspozycji, talentów i zainteresowań ochotników.