Olsztyn będzie finansował procedurę in vitro. Ile par skorzysta z programu?

i

Autor: Canva Olsztyn będzie finansował procedurę in vitro. Ile par skorzysta z programu?

Rodzina

Olsztyn będzie finansował procedurę in vitro. Ile par skorzysta z programu?

2023-03-30 9:27

Olsztyn będzie finansował procedurę in vitro. W bieżącym roku na realizację zadania w budżecie miasta zostało zarezerwowanych 200 tys. złotych. Identyczna kwota ma zostać przeznaczona w roku 2024. To pozwoliłoby na objęcie programem 33 par w każdym z lat. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Program in vitro jest niezwykle istotnym krokiem w kierunku pomocy parom, które bezskutecznie starają się o dziecko. Działania zmierzające do rozpoczęcia jego realizacji rozpoczęły się w minionym roku.

- Będą mogły z niego skorzystać kobiety w wieku między 25. a 40. rokiem życia – mówi zastępca prezydenta Olsztyna Ewa Kaliszuk. - Kierujemy zadanie do par, które wyczerpały wszelkie inne możliwości, by mieć potomstwo, przeszły też odpowiednie badania. Dodatkowo uczestnicy programu będą mogli skorzystać z indywidualnego poradnictwa psychologicznego.

Opracowany wówczas - na zlecenie miasta - program uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji. Jednocześnie w przesłanej opinii zostały zawarte uwagi dotyczące poszczególnych elementów programu, które zostały uwzględnione i do niego wprowadzone.

- Realizatorzy programu polityki zdrowotnej zostaną wyłonieni w drodze konkursu ofert - mówi dyrektor wydziału zdrowia i polityki społecznej - Sylwia Rębiszewska-Piątek.

W bieżącym roku na realizację zadania w budżecie miasta zostało zarezerwowanych 200 tys. złotych. Zgodnie z zapisami identyczna kwota ma zostać przeznaczona w roku 2024. To pozwoliłoby na objęcie programem 33 par w każdym z lat.

Zgodnie z danymi Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii niepłodność dotyczy bezpośrednio nawet 1,5 mln polskich par, co stanowi około 20 proc. społeczeństwa w wieku reprodukcyjnym.

Pieniądze to nie wszystko Marek Budzisz