Dodatkowy urlop

i

Autor: Unsplash

Urlop opiekuńczy. Będą dodatkowe dni wolne, ale jest pewien haczyk

2023-02-24 14:51

Dzięki nowelizacji Kodeksu pracy zyskamy dodatkowe dni urlopu. Pięć z nich przysługiwać będzie pracownikom w ramach nowego urlopu opiekuńczego. Kto z niego skorzysta i na jakich zasadach? Czy urlop opiekuńczy będzie płatny? Szczegółowy na ten temat znajdziesz w materiale poniżej.

Nowy urlop opiekuńczy w Kodeksie pracy. Komu przysługują dodatkowe dni wolne?

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy, dotyczącą równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów. Nowością jest między innymi urlop opiekuńczy. To pięć dodatkowych dni urlopu w roku kalendarzowym, które przysługiwać mają pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę. Urlop opiekuńczy będzie możliwy do wykorzystania, aby zapewnić osobistą opiekę lub wsparcie osobie będącej krewnym (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek) lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. By otrzymać urlop opiekuńczy, pracownik będzie musiał złożyć wniosek u pracodawcy.

Czy urlop opiekuńczy jest płatny?

I choć wszystko brzmi rewelacyjnie, to jest pewien haczyk. Niestety za czas urlopu opiekuńczego nie będzie przysługiwało wynagrodzenie. Co za tym idzie, skorzysta z niego zapewne niewiele osób. Uwagę na to zwrócili NSZZ Solidarność i Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych.

Zdaniem OPZZ, pracownik powinien móc zachować prawo do wynagrodzenia za ten urlop, by spełniać cel wdrażanej dyrektywy, jakim jest łączenie obowiązków rodzinnych, opiekuńczych z pracą zawodową. Paweł Śmigielski z OPZZ zauważył, że bezpłatne urlopy cieszą się znikomą popularnością w Polsce.

– Proponujemy, aby za czas tego urlopu pracownik otrzymywał wynagrodzenie liczone jak za czas urlopu wypoczynkowego lub aby miał prawo do otrzymania stosownego świadczenia pieniężnego z ZUS. (...) Uważamy, że będzie to dobre rozwiązanie, które wzmocni popularność urlopu opiekuńczego – powiedział Śmigielski.

NSZZ Solidarność także ma uwagi odnośnie odpłatności urlopu opiekuńczego.

– O ile to zwolnienie z powodu "siły wyższej" jest płatne 50 proc., to urlop opiekuńczy jest bezpłatny (...) pracownicy nie będą korzystać z tych form urlopów, zwolnień. Będą wybierać opiekę na dziecko, będą korzystać z urlopu wypoczynkowego, natomiast najprawdopodobniej w ostatniej kolejności będą korzystać z bezpłatnego urlopu opiekuńczego – powiedziała dr Anna Reda-Ciszewska, ekspertka NSZZ Solidarność.

Zarobki polskich youtuberów [FRIZ, GIMPER, REVO] | ESKA XD - Radio Eska #65