Nowe dofinansowanie dla rolników 2023. Aż 150 tys. złotych. Kto może skorzystać?

i

Autor: pexels.com Nowe dofinansowanie dla rolników 2023. Aż 150 tys. złotych. Kto może skorzystać?

Nowe dofinansowanie dla rolników 2023. Aż 150 tys. złotych. Kto może skorzystać?

2023-02-07 7:45

Od 31 stycznia rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na modernizację gospodarstw rolnych: inwestycje związane z nawadnianiem, a w tym roku także na zieloną energię w gospodarstwie. Wysokość pomocy to 100 tys. zł w przypadku nawadniania oraz 150 tys. zł w przypadku fotowoltaiki i pomp ciepła. Szczegóły poniżej.

Rolnicy mogą skorzystać w 2023 roku ze wsparcia finansowego w ramach działań „Modernizacja gospodarstw rolnych” z budżetu PROW 2014-2020. Nabór wniosków rozpoczął się 31 stycznia i potrwa do 1 marca 2023 roku. Dofinansowanie obejmuje dwa obszary – nawadniania w gospodarstwie (E) oraz zielonej energii w gospodarstwie (F).

100 tys. zł dopłaty na nawadnianie

Wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie będzie przyznawane rolnikom w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych planowanej do zrealizowania inwestycji. A mogą nią być: wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej czy ulepszenie instalacji nawadniającej połączone z powiększeniem nawadnianego obszaru. Wysokość pomocy wynosi 100 tys. zł, a poziom wsparcia to 60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez tzw. „młodego rolnika” lub 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w pozostałych przypadkach. Ten limit nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”, czyli A (produkcja prosiąt), B (produkcja mleka krowiego), C (produkcja bydła mięsnego), D (innowacje) oraz F (zielona energia).

Nowe dofinansowanie dla rolników w 2023 roku. Dopłaty do fotowoltaiki i pomp ciepła

Nowym obszarem pomocy jest – zielona energia w gospodarstwie. W tym przypadku rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie na instalację paneli fotowoltaicznych na dachach, o ile te nie są wykonane z azbestu, oraz jeżeli urządzenia zakupione z dofinansowaniem będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych. Pomoc przeznaczona jest również na instalację pomp ciepła.

Istotne jest, żeby produkcja prądu przez urządzenia objęte wsparciem była dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa. Całkowita moc tych urządzeń nie może przekroczyć 50 kilowatów (kW), przy czym wykorzystanie mocy przypadające na budynki mieszkalne jednorodzinne nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20 proc. całkowitej mocy urządzeń.

Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których należą m.in. koszty: zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania, budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu czy koszty zakupu pomp ciepła.

Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł. Podobnie jak w obszarze nawadniania w gospodarstwie, tak i w przypadku inwestycji w zielone źródła energii, standardowy poziom wsparcia to 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. „młodego rolnika” – 60 proc. Limit wykorzystany w obszarze F nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

Gdzie składać wnioski o dofinansowanie?

Wnioski w obu obszarach (E – nawadnianie i F – zielona energia) przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji.

Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej. Dokumenty można przekazać również w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Rolnicy. Podlasie. Montaż okna w domu Gienka i Andrzeja z Plutycz