Nowa nazwa województwa warmińsko-mazurskiego. Szokujący pomysł na nowy podział Polski

i

Autor: Unsplash Nowa nazwa województwa warmińsko-mazurskiego. Szokujący pomysł na nowy podział Polski

samorząd

Województwo warmińsko-mazurskie połączone z innym? Szokujący pomysł na nowy podział Polski

2023-11-02 15:45

Liczba województw w Polsce zmniejszona do dwunastu – to jeden z czterech wariantów nowego podziału administracyjnego kraju, który zaproponował dr Łukasz Zaborowski w raporcie "Korekta układu województw – ku równowadze rozwoju" opublikowanym na stronie Instytutu Sobieskiego. Jak miałyby zmienić się granice województwa warmińsko-mazurskiego, gdyby zdecydowano się na wprowadzenie zmian? Szczegóły poniżej.

W latach 1975 - 1998 w Polsce mieliśmy 49 województw, jednak po ostatniej reformie administracyjnej, która miała miejsce w 1999 roku, ich liczba zmniejszyła się do 16. Według dr. Łukasza Zaborowskiego obecny podział administracyjny Polski, ze względu na "przypadkową hybrydę", szkodzi gospodarce kraju. Dlatego ekspert zaproponował nowy podział administracyjny Polski, w którym przedstawił cztery warianty.

 • Wariant I "minimalny" - niewielka korekta obecnego podziału. Nie powstają nowe województwa, zmniejszają się jedynie największe z nich (na rzecz mniejszych);
 • Wariant II "umiarkowany" - uzupełnienie układu o województwa "jednoznacznie brakujące", 20 województw;
 • Wariant III "równoważący" - ograniczenie województw - ośrodków metropolitalnych na rzecz wieloośrodkowych województw "pozametropolitalnych", 22 województwa;
 • Wariant IV "makroregionalny" - koncepcja dużych województw, opartych o wielkoskalowe układy osadnicze, w szczególności ośrodki metropolitalne. W celu utrzymania równowagi sił największe ośrodki zostają pozbawione funkcji administracyjnych szczebla wojewódzkiego, 12 województw.

Nowa nazwa województwa warmińsko-mazurskiego. Szokujący pomysł na podział polski zakłada tylko 12 województw

Najciekawiej prezentuje się wariant najbardziej radykalny, nazwany "makroregionalnym", zakładający wyznaczenie 12, zamiast obecnych 16 województw.  Zgodnie z tym wariantem, nastąpiłoby zmniejszenie różnicy w liczbie mieszkańców pomiędzy regionami. Najmniejsze pod tym względem byłoby województwo zachodniopomorskie (2,2 mln mieszkańców), a największe nowe województwo śląsko-częstochowskie (4,7 mln).

W przypadku wprowadzenia wariantu "makroregionalnego" województwo warmińsko-mazurskie zostałoby połączone z województwem pomorskim. Nowa nazwa województwa brzmiałaby wówczas mazursko-pomorskie. Ośrodkiem metropolitalnym byłoby Trójmiasto, a miastami z funkcją administracyjną – Olsztyn oraz Elbląg. Liczba ludności w nowym województwie wynosiłaby natomiast 3,5 mln.

Nowe województwa w Polsce. Lista i mapa

 • śląsko-częstochowskie
 • warszawskie
 • dolnośląskie
 • cieszyńsko-krakowskie
 • północnomałopolskie
 • mazursko-pomorskie
 • środkowopolskie
 • kujawsko-mazowieckie (nadwiślańskie)
 • wielkopolskie
 • przemysko-tarnowskie
 • zachodniopomorskie
Nowy podział województw

i

Autor: Insytut Sobieskiego
Nowy podział województw

i

Autor: Insytut Sobieskiego

Instytut Sobieskiego to czołowy polski think-tank założony w 2005 roku. Autorem raportu pt. "Korekta układu województw – ku równowadze rozwoju" jest dr Łukasz Zaborowski, ekspert IS ds. rozwoju regionalnego i polityki przestrzennej.

Najdziwniejsze nazwy miejscowości pod Olsztynem. Turyści przecierają oczy ze zdumienia!

Olsztyńskie morsy rozpoczęły nowy sezon