Najwyższa emerytura w warmińsko-mazurskim. Wielu chciałoby taką otrzymywać. Mamy najnowsze dane

i

Autor: Freepik

finanse

Najwyższa emerytura w warmińsko-mazurskim. Wielu chciałoby taką otrzymywać. Mamy najnowsze dane

2024-05-22 14:41

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał najnowsze informacje dotyczące wysokości emerytur w województwie warmińsko-mazurskim. Ile wynosi na ten moment najwyższa, a ile najniższa emerytura w regionie? Kto ją otrzymuje i ile lat przepracował? Szczegóły poniżej.

Najwyższa emerytura w woj. warmińsko-mazurskim. Ile wynosi?

Najwyższą emeryturę na Warmii i Mazurach wypłaca olsztyński Oddział ZUS i jest to ponad 20 tys. złotych (brutto). Otrzymuje ją co miesiąc mężczyzna, który przeszedł na emeryturę w wieku 72 lat. Jego okresy składkowe w ZUS to ponad 51 lat. Z kolei, najniższa – to zaledwie 28 groszy. Otrzymuje ją kobieta, za którą odprowadzono składki za 10 dni pracy.

– W Polsce obowiązuje zasada zdefiniowanej składki, co oznacza, że wysokość emerytury zależy od kwoty składek opłaconych w czasie aktywności zawodowej. Prawo do emerytury przysługuje każdemu, kto ukończy powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) i opłacił składki na ubezpieczenia społeczne przynajmniej za 1 dzień. Na wysokość emerytury znacząco wpływa staż pracy. Im więcej odłożonych składek i im późniejsze przejście na emeryturę, tym wyższe świadczenie. Każdy rok przepracowany po osiągnięciu wieku emerytalnego podwyższa świadczenie – wyjaśnia Anna Grabowska regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim

Jak obliczyć wysokość emerytury?

Wyliczenie emerytury sprowadza się do prostego dzielenia. W liczniku jest kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zapisanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego i subkoncie oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego, czyli odtworzonej historii emerytalnej, tych którzy pracowali przed 1999 r. W mianowniku natomiast – średnie dalsze trwanie życia w momencie przejścia na emeryturę. Średnie dalsze trwanie życia ustala się wspólnie dla mężczyzn i kobiet. Wyrażone jest ono w miesiącach. Od stażu pracy zależy gwarancja, że emerytura nie będzie niższa od kwoty najniższej emerytury. Ma ją kobieta, która posiada co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych oraz mężczyzna, który ma ich co najmniej 25 lat.

Okresy składkowe to te związane z aktywnością zawodową, takie jak okresy ubezpieczenia czy samodzielnego opłacania składek. Natomiast nieskładkowe to okresy braku tej aktywności, np. nauki w szkole wyższej na jednym kierunku (pod warunkiem jej ukończenia) czy pobierania zasiłku chorobowego. Okresy nieskładkowe nie mogą przekraczać 1/3 okresów składkowych.

– Na wysokość emerytury znacząco wpływa waloryzacja składek i kapitału początkowego. Polega ona na pomnożeniu zapisanych w ZUS kwot przez wskaźnik waloryzacji – dodaje rzeczniczka

Warto jednak pamiętać, że ustawa określa jedynie minimalny wiek przejścia na emeryturę. Jest ona prawem, a nie obowiązkiem. W związku z tym każdy sam podejmuje decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej.

Te sprzęty kuchenne używały nasze babcie. Czy rozpoznasz je na zdjęciu? QUIZ

Pytanie 1 z 10
Czy wiesz do czego służy ten przedmiot?
Czy wiesz do czego służy ten przedmiot?
NIE DO WIARY co się stało z Polakami! Już nie NARZEKAJĄ! Dobrze mi się żyje… | Komentery