zdjęcie ilustracyjne

i

Autor: pixabay.com Czy mamy prawo pojechać na działkę?

Czy można jechać na działkę w czasie epidemii koronawirusa? PZD wyjaśnia

2020-04-10 5:05

Słoneczna pogoda sprawia, że wiele osób woli przebywać na działce niż siedzieć w czterech ścianach. Czy faktycznie możemy na niej przebywać? Czy policja ma prawo ukarać nas za to mandatem? Krajowy zarząd Polskiego Związku Działkowców wydał specjalny komunikat w tej sprawie.

Nowe obostrzenia. Czy możemy wybrać się na swoją działkę?

Nowe obostrzenia wprowadzone przez rząd mają ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Wprowadzono między innymi zakaz do parków, bulwarów, na plaże, ale też do lasów i parków narodowych. Z domu wychodzić powinniśmy tylko w wyjątkowych sytuacjach, jakimi są: dojazd do i z pracy, wolontariat na rzecz COVID-19 czy też wyjście po zakupy, do apteki lub lekarza. Wiele osób zastanawia się jednak, czy może pojechać na swoją działkę. Wątpliwości rozwiewa Polski Związek Działkowców. Na stronie pojawił się oficjalny komunikat.

- W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD. W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń. - informuje Krajowy Zarząd PZD.

Na działki nie mają wstępu osoby trzecie

Jednak w związku z powagą sytuacji, Polski Zarząd Działkowców podjął decyzję o zamknięciu terenów ROD dla osób trzecich. W funkcjonowaniu ROD wprowadzono również szereg obostrzeń dotykających działkowców, m.in. wyłączono z użytkowania przestrzenie wspólne w ogrodach, jak place zabaw, świetlice itp. Do działkowców kierowane są komunikaty o ograniczenie do minimum aktywności na terenie ROD, zachowanie szczególnej ostrożności, powstrzymanie się od bezpośrednich kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny.

- Mając na uwadze sygnały o próbach nakładania na działowców mandatów w związku z pobytem na działce, jak również z powodu przemieszczania się w celu dotarcia na działkę w ROD, KZ PZD wskazuje, że powyższe działania budzą poważne wątpliwości w kontekście obowiązujących przepisów. Stoją też w sprzeczności z publicznymi wypowiedziami przedstawicieli władz, w tym Ministerstwa Zdrowia. Niewątpliwie w określonych stanach faktycznych wyjazd na działkę w ROD może być zaliczany do kategorii przemieszczania się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. - czytamy dalej.

Zarząd działkowców apeluje, by mimo to starać się maksymalnie ograniczyć wizyty na działkach.

CAŁY KOMUNIKAT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW:

Sonda
Jaki jest Twój najlepszy sposób na walkę z domową nudą?
KoronawirusRaport: Olsztyn 3.04