Nowi policjanci w Olsztynie. To pierwsze ślubowanie w tym roku

2020-01-07 10:38

To było pierwsze ślubowanie w tym roku. Słowa roty wypowiedziało czternastu nowo przyjętych policjantów. W ubiegłym roku garnizon warmińsko – mazurski wzbogacił się o 135 funkcjonariuszy.

W pierwszy piątek stycznia budynek przy ulicy Pstrowskiego 3 był miejscem wyjątkowej uroczystości. W obecności nadinsp. Tomasza Klimka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, władz rządowych i samorządowych w regionie oraz rodzin i bliskich 14 nowo przyjętych policjantów wypowiedziało słowa roty ślubowania. Warmińsko- mazurska policja przyjęła do garnizonu 5 kobiet oraz 9 mężczyzn.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili także Sławomir Sadowski Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski, Miron Sycz Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Piotr Grzymowicz Prezydent Olsztyna.

Nowo przyjęci policjanci, aby móc uczestniczyć w tak doniosłym wydarzeniu musieli pozytywnie przejść wszystkie etapy rekrutacji. Osoby, które chcą wstąpić w szeregi policji, oprócz zdania testu z wiedzy ogólnej muszą wykazać się sprawnością fizyczną oraz doskonałym zdrowiem.

Przyjęci do służby rozpoczną półroczny kurs podstawowy w Szkole Policji w Słupsku. Podczas szkolenia zostaną przygotowani do wykonywania odpowiedzialnej i trudnej pracy. Funkcjonariusze, pod okiem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dydaktycznej, wzbogacą swoją wiedzę na temat broni palnej, środków przymusu bezpośredniego, nauczą się wszelkich procedur wynikających z obowiązujących przepisów. Po zakończeniu kursu powrócą do swoich macierzystych jednostek, w których będą zdobywać doświadczenie. Najwięcej, bo 6 osób uzupełni skład etatowy Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, po 2 osoby trafią do KMP w Olsztynie, KPP w Ełku oraz KPP w Ostródzie, 1 osoba zasili jednostkę w Lidzbarku Warmińskim oraz 1 osoba trafi do KPP w Szczytnie.