Karta Dużej Rodziny w Olsztynie. Jakie ulgi przysługują rodzinom? Jak i gdzie złożyć wniosek?

i

Autor: pexels.com Karta Dużej Rodziny w Olsztynie. Jakie ulgi przysługują rodzinom? Jak i gdzie złożyć wniosek?

Karta Dużej Rodziny w Olsztynie. Jakie ulgi przysługują rodzinom? [WARUNKI, WNIOSEK]

2020-05-29 5:00

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny w Olsztynie to wielkie udogodnienie dla rodzin wielodzietnych. Dzięki niej mogą korzystać z wielu ulg i zniżek w niemal całej Polsce. Kto może otrzymać kartę? I jak złożyć wniosek, by uzyskać Kartę Dużej Rodziny? Szczegóły przeczytasz na ESKA Olsztyn.

Spis treści

 1. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny w Olsztynie
 2. Karta Dużej Rodziny. Kto może ją otrzymać?
 3. Karta Dużej Rodziny. Jak złożyć wniosek?
 4. Karta Dużej Rodziny. Jakie dokumenty są potrzebne?
 5. Karta Dużej Rodziny. Gdzie złożyć wniosek?
 6. Karta Dużej Rodziny. Jakie ulgi i zniżki przysługują jej posiadaczom?
 7. Czym różni się ogólnopolska Karta Dużej Rodziny od lokalnej?

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny w Olsztynie

Karta Dużej Rodziny to nic innego jak system zniżek i dodatkowych uprawnień dla wielodzietnych rodzin przysługujących w zarówno w instytucjach publicznych, jak również w firmach prywatnych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.

Karta Dużej Rodziny. Kto może ją otrzymać?

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na wiek i dochody. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Prawo do posiadania karty przysługuje również cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej na podstawie zezwolenia na pobyt stały.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18. roku życia,
 • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

Czy zdałbyś egzamin na prawo jazdy? Sprawdź się!

Pytanie 1 z 17
Czy w tej sytuacji należy zrezygnować z rozpoczęcia wyprzedzania?
Czy w tej sytuacji należy zrezygnować z rozpoczęcia wyprzedzania?

Karta Dużej Rodziny. Jak złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny można złożyć na dwa sposoby:

 • w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania
 • elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia.

We wniosku należy zaznaczyć czy ubiega się o kartę tradycyjną czy elektroniczną czy o obie. Jeśli członek rodziny posiada już ważną Kartę i chce otrzymać tę kartę w drugiej formie (np. ma już kartę tradycyjną i chce otrzymać elektroniczną) należy zaznaczyć jako rodzaj wniosku – wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny i zaznaczyć wybraną formę karty. WNIOSEK MOŻESZ POBRAĆ >>TUTAJ<<

Instrukcje oraz potrzebne oświadczenia do złożenia wniosku znajdziesz >>TUTAJ<<

Dziki na starówce w Olsztynie

Karta Dużej Rodziny. Jakie dokumenty są potrzebne?


By otrzymać Kartę Dużej Rodziny, oprócz wniosku, musisz mieć ze sobą w urzędzie następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskich, ani ograniczony we władzy rodzicielskiej,
 • w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym, albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta Dużej Rodziny. Gdzie złożyć wniosek?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Wykaz instytucji przyjmujących wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny znajduje się >>TUTAJ<<

Karta Dużej Rodziny. Jakie ulgi i zniżki przysługują jej posiadaczom?

 • zniżki na przejazdy kolejowe – 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne – ojciec, matka, macocha i ojczym,
 • 50% ulgi opłaty za paszport – ojciec, matka, macocha i ojczym,
 • 75% ulgi opłaty za paszport – dzieci,
 • zniżka 10% w sklepach Carrefour,
 • zniżka 10% w sklepach Lidlu
 • darmowy wstęp do parków narodowych - 20 obiektów w całej Polsce,
 • Rabat na prąd w sieci Enea,
 • Rabaty w sklepach typu W.Kruk
 • Tańsze loty LOT-em - 10% od ceny podróży we wszystkich klasach (LOT Business Class, LOT Premium Economy oraz LOT Economy Class), 50% od ceny usługi dodatkowej (Mój Dodatkowy Bagaż, Moje Ulubione Miejsce oraz Mój Dodatkowy Sprzęt).
 • Zniżka do kin Cinema 3D, Multikina
 • 20% taniej w kinach sieci Helios ,
 • Rabat na paliwo na stacjach Orlen, Circle K, LOTOS
 • Tańsze ubezpieczenia w PZU,
 • lepsze warunki ofert w bankach,

To jednak tylko niektóre z ulg, na które mogą liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny. Wykaz wszystkich punktów, które oferują ulgi znajduje się >>TUTAJ<<

Posłuchaj, jak pogoda wpływa na samopoczucie ludzi. To materiał z cyklu DOBRZE POSŁUCHAĆ. Podcasty z poradami.

Czym różni się ogólnopolska Karta Dużej Rodziny od lokalnej?

Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny jest przyznawana wszystkim uprawnionym zamieszkującym w Polsce bez względu na to, w której gminie mieszkają. Tylko sam akt złożenia wniosku o Kartę jest ograniczony do gminy zamieszkania, aby mieszkańcy mogli jak najbliżej załatwić tę sprawę administracyjną. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy.

Zniżki z tytułu posiadania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny NIE anulują zniżki, które przysługują z tytułu posiadania lokalnej Karty Dużej Rodziny. Dlatego warto złożyć również wniosek o Olsztyńską Kartę Dużej Rodziny i zyskać dodatkowe zniżki obowiązujące w Twojej gminie/mieście. Szczegóły na ten temat znajdziesz TU: Olsztyńska Karta Dużej Rodziny. Komu przysługuje i jak złożyć wniosek?